Informatie voor cliënten

Waarmee kunnen wij u helpen?

Onze vrijwilligers helpen u graag met de volgende fiscale werkzaamheden:

 • Het invullen van de aangifte inkomstenbelasting
  U kunt aangifte doen over de 5 voorgaande jaren. Wij gebruiken hiervoor het aangifteprogramma dat Reed Business ons ter beschikking stelt: Nextens.
 • Het aanvragen en/of wijzigen van de voorlopige aanslag
  Een voorlopige aanslag is een bericht waarin staat hoeveel
  belasting u terugkrijgt of moet betalen. Dit bedrag is berekend
  op basis van een schatting van de inkomsten door de Belastingdienst.
 • Indienen van een bezwaarschrift
  Wanneer u niet eens bent met een beslissing van de Belastingdienst,
  dan heeft u de mogelijkheid om binnen 6 weken na dagtekening
  van de aanslag een bezwaarschrift in te dienen.
 • Aanvragen en/of wijzigen toeslagen
  Hierbij moet u denken aan het aanvragen en/of wijzigen van de
  huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget.
 • Aanvragen betalingsregeling
  Indien u een schuld heeft bij de Belastingdienst en uw financiële
  situatie het niet toelaat om deze schuld in één keer af te lossen,
  kunnen wij een betalingsregeling voor u aanvragen. Als de betalingsregeling wordt geaccepteerd door de Belastingdienst, kunt u de schuld in
  termijnen afbetalen.
 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Het maken van een afspraak

De fiscale rechtshulp is van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur telefonisch bereikbaar. Gedurende het gehele jaar is het mogelijk om uw afspraak te plannen op een vrijdag en tijdens de aangifteperiode (februari t/m mei) kunt u de afspraak op zowel donderdag als vrijdag plannen.

Wanneer u voor uw afspraak komt, dient u alle relevante gegevens mee te brengen. Een overzicht van deze gegevens treft u aan in de rechterkolom van deze pagina.

Gegevens die u moet meenemen:

Bij het doen van de aangifte:

 • Een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort, identiteitskaart);
 • alle jaaropgaves van het desbetreffende jaar;
 • overzicht rekeningen ingediend door zorgverleners (PGB);
 • eventuele bijzondere kosten, zoals ziektekosten of studiekosten;
 • de financiële jaaroverzichten van uw bank- en spaarrekeningen;
 • alle andere documenten waarvan u denkt dat ze van belang kunnen zijn.

.

Bij het aanvragen van een betalingsregeling:

 • Een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart);
 • de betreffende aanslag(en);
 • overzicht inkomen afgelopen maand;
 • huurspecificatie/gegevens eigen huis;
 • de laatste drie door u ontvangen bankafschriften;
 • de laatste drie door u ontvangen afschriften van spaarrekening(en);
 • een overzicht van de nominale ziekenfondspremie;
 • eventueel een schuldenoverzicht;
 • gegevens van uw auto, indien u een auto in eigendom heeft;
 • alle andere documenten waarvan u denkt dat ze van belang kunnen zijn.

Bij de aanvraag en/of wijziging toeslagen
Wilt u uw toeslagen aanpassen of wijzigen, dan willen wij u verzoeken om uw DigiD mee te nemen. Op onze site staat, onder het kopje Links, vermeld waar u dit kunt aanvragen. Let op: de verwerking van uw aanvraag van een DigiD kan enige tijd in beslag nemen, dus ben op tijd met uw aanvraag.