ANBI

ANBI status

Sinds 1-1-2012 beschikt S.F.R. “De Smeetskring” over de status van een Algemeen
Nut Beogende Instelling (ANBI). Een vereiste voor toekenning van de ANBI status is
dat men zich voor minimaal 90% inzet voor het algemeen nut. Deze status brengt voor
ons een aantal belastingvoordelen met zich mee.

  • De stichting betaalt geen erf- of schenkbelasting voor donaties of erfenissen
    die wij bij onze stichting gebruiken voor het algemeen belang.
  • Een donatie aan onze stichting kan als gift in aftrek worden gebracht voor de
    inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Klik hier voor meer informatie over onze ANBI status en de bijbehorende rechten en plichten.

Wij zijn een vrijwillige stichting maar alle donaties zijn natuurlijk welkom!
Donaties kunnen worden gestort op:

IBAN: NL43INGB0002821655
t.n.v. Stichting Fiskale Rechtshulp de Smeetskring

RSIN: 8002.69.494
Beloningsbeleid: de werkzaamheden worden verricht op vrijwilligersbasis
Beleidsplan: voor het beleidsplan verwijzen wij u naar het jaarverslag
Doelstelling: het verlenen van gratis fiscale rechtshulp aan onze cliënten