Bestuur 2023-2024

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: dhr. mr. I. Burger
Secretaris: dhr. L.J.J. Maassen
Penningmeester: dhr. mr. drs. G.J. van de Waterbeemd
Lid: mr. dr. M.J. van Hulten

Coördinatoren

D. De Bruin