Bestuur 2019-2020

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: dhr. mr. I. Burger
Secretaris: dhr. L.J.J. Maassen
Penningmeester: dhr. mr. drs. G.J. van de Waterbeemd
Lid: dhr. prof. mr. E.C.C.M. Kemmeren
Lid: dhr. A.T. Safdari

Coördinatoren

Hoofdcoördinator: dhr. S.W.P. van Hoof
Coördinator: mw. D. Kissi 
Coördinator: mw. A. el Amraoui 
Coördinator: mw. A. Zheng

v.l.n.r. mw. A. el Amraoui, mw. A. Zheng, dhr. S.W.P. van Hoof, mw. D. Kissi